Škola hrou

 

 

 

 

VÍTEJTE VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017!

Vítáme Vás na našich oficiálních stránkách základní školy. Hlavním účelem těchto stránek je informovat rodiče dětí o fungování školy, plánovaných a uskutečněných akcích, důležitých schůzkách apod. Stránky prošly grafickou proměnou, nicméně pro zachování přehlednosti zůstala struktura hlavního menu zachována. Pokud budete mít nějaké problémy, obtíže, stížnosti,  dotazy související s výukou, můžete je směrovat prostřednictvím tohoto odkazu  na anonymní Schránku důvěry.

 

Krajská sbírka potravin - PŘIDEJTE SE TAKÉ!

TERMÍN SBĚRU NA NAŠÍ ŠKOLE OD 3.10 -18. 10. 

Sbírka potravinové pomoci se koná u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, který připadá každoročně na 17. října, a to ve spolupráci s Potravinovou bankou v Ostravě. Tento významný den byl vzhledem ke stále se prohlubujícím problémům vyhlášen rezolucí Valného shromáždění OSN 22. prosince 1992.  V ten den se v roce 1987 konala na pařížském náměstí Trocadéro více než stotisícová demonstrace proti ponižující chudobě, násilí a hladu.

Tradičně je jako chudoba chápán stav, kdy nedostatek peněz neumožňuje zabezpečovat důležité (základní) životní potřeby na přiměřené úrovni. Smyslem tohoto dne je celosvětově šířit povědomí o problému chudoby a upozornit na těžkosti, se kterými se potýkají chudí lidé v celém globálním měřítku.

Od roku 2011 Krajský úřad Moravskoslezského kraje pořádá sbírku, jejimž cílem je sběr potravin, které budou poskytnuty potřebným. Moravskoslezský kraj intenzivně usiluje o rozvoj aktivit společenské odpovědnosti a zároveň naplňování principů dlouhodobě udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni.

Potravinová banka v Ostravě je nevládní apolitické sdružení s charitativním zaměřením. Jejím posláním je pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu a předcházet plýtvání potravinami. Cílem Potravinové banky v Ostravě je získávat potraviny zdarma a následně účelně vydávat potřebným cílovým skupinám prostřednictvím sítě partnerských organizací

Podstatou sbírky je přesvědčení, že i drobná pomoc pomůže a je výrazem naší společenské spoluzodpovědnosti vůči potřebným spoluobčanům.

 

Informace pro rodiče dětíkteré  mají problémy se zvládáním základního učiva najdete v kolonce "DĚTI S OBTÍŽNÝM ZVLÁDÁNÍM UČIVA"

 

Seznam pomůcek do 1. třídy

·        aktovka a pouzdro

·        cvičební úbor a cvičební obuv (se světlou podrážkou) + látkový pytlík

·        ručník s poutkem

·        přezůvky

·        trojhranné pastelky

·        trojhranné tužky (č. 2)

·        modelovací hmota – plastelína

·        papírové kapesníky (krabice nebo celé balení)

·        toaletní papír

 

Ostatní pomůcky žáci dostanou ve škole nebo se dohodnete s p. učitelkou

 

při nástupu do školy.

 

 

 

Fotografie použita dle Creative Commons Shandi-lee  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode