Pedag. pracovníci

 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků je na naší škole velmi vysoká. Většina pedagogů a všechny vychovatelky splňují kvalifikační předpoklady k výkonu své funkce na naší škole. Pedagogové, kteří nesplňují kvalifikační požadavky stanovené zákonem č. 563/2004Sb., Zákon o pedagogických pracovnících započali studium příslušného oboru pro naplnění kvalifikačních předpokladů. 

 

Pedagogičtí pracovníci

 

Mgr. Jiřina Vozná     ředitelka školy            zs.ckalovova@seznam.cz

 

Mgr. Jana Otisková  zástupkyně ředitelky školy a výchovná poradkyně   

                                 otiskova@zsckalovova.cz

 

SA  třídní učitelka      Mgr. Eva Hagenová           hagenova@zsckalovova.cz

AP                             Lenka Dulanská                dulanska@zsckalovova.cz

AP                             Eva Koyšová                     koysova@zsckalovova.cz

 

SB  třídní učitelka       Bc. Anna Klapetková        klapetkova@zsckalovova.cz

                AP              Michaela Niklová             niklova@zsckalovova.cz

 

SC   třídní učitelka      Mgr. Radmila Kalocsányiová 

                                  kalocsanyiova@zsckalovova.cz

                AP              Veronika Vobořilová        voborilova@zsckalovova.cz

 

1.A  třídní učitelka       Mgr. Monika Blahutová    blahutova@zsckalovova.cz

              AP                 Jana Šturcová

 

2.A  třídní učitelka       Mgr. Bronislava Zelinská   metodik prevence  

                                   zelinska@zsckalovova.cz

              AP                 

4.A   třídní učitelka      Mgr. et Mgr. Eva Krmášková 

                                    krmaskova@zsckalovova.cz

              AP                  Martina Kaštovská           kastovska@zsckalovova.cz

 

5.A  třídní učitel           Ing. Milan Feranec           feranec@zsckalovova.cz

                AP                Irena Antošová                antosova@zsckalovova.cz

 

7.A  třídní učitelka        Mgr. et Bc. Martina Hladká    hladka@zsckalovova.cz

 

8.A  třídní učitelka        Mgr. Vendulka Janáčková      janackova@zsckalovova.cz

                AP

 

8.B  třídní učitel            Mgr. Jan Michňák             michnak@zsckalovova.cz

                AP                 Karmen Indráková            indrakova@zsckalovova.cz

 

9.A  třídní učitelka       Mgr. Naděžda Pivovarčíková 

                                   pivovarcikova@zsckalovova.cz

                                                               

                                     Ing. Lišková

ŠD                                  Marcela Sasínová                sasinova@zsckalovova.cz 

ŠD                                  Marta Hamalová                 hamalova@zsckalovova.cz

 

 
 
 

 

Fotografie použita dle Creative Commons Shandi-lee  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode