ŠKOLSKÁ RADA

 
Dne 5.9. proběhly volby do Školské rady za pedagogický sbor ve složení volební komise, kterou jmenovala ředitelka školy Mgr. Vozná:
 
Mgr. Špaňhelová
P. asistentka Niklová
p. asistentka Dulanská
 
Zvoleny byly Mgr. Kalocsányiová a Mgr. Krmášková
 
Volba zákonných zástupců do Školské rady proběhne 12.9. 2017, ve volební komisi pověřené ředitelkou školy Mgr. Voznou zasednou:
 
Mgr. Špaňhelová
paní Urbánková (zákonný zástupce žáka školy)
P. asistentka Niklová
 
Navržení kandidáti ze strany rodičů:
 

 

Ing. Humeniuková

Ing. Paclíková

Jitka Novosadová

Gabriela Horsinková

Kristina Rychtová

Ivan Horsinka

Zvoleni  byli:  Paní Ing. Humeniuková a pan Ivan Horsinka. Dne 3.10. proběhlo první setkání nové rady a předsedou byla zvolena Mgr. Radmila Kalocsányiová.

 

Fotografie použita dle Creative Commons Shandi-lee  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode