Škola hrou

 

UPOZORNĚNÍ

Telefonní číslo školy 596 925 473 je v současné době mimo provoz, v případě potřeby volejte 603 449 841, nebo 731 644 724.

Děkujeme za pochopení.

Rada Moravskoslezského kraje schválila na svém jednání dne 15. 5. 2018 uzavření smlouvy, na jejímž základě bude vykonávána funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro vybrané příspěvkové organizace.

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů bude pro vybrané příspěvkové organizace vykonávat společnost F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.

Takto bude zajištěn výkon funkce pověřence pro všechny příspěvkové organizace z oblasti školství 

Je bezpodmínečně nutné, aby všechny organizace na svých webových stránkách zveřejnily tyto kontaktní údaje na pověřence:

název: F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s., 
IČ: 25884646, 
sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava, 
kontaktní e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz.

 

Upozornění pro zákonné zástupce žáků

V souladu se zněním vyhlášky č. 48/2005 Sb. ředitel základní školy umožní žákům vstup a pobyt v budově školy nejméně 20 minut před začátkem vyučování.

Z důvodu zajištění bezpečnosti se škola pro žáky otevře v 7:40 hod;  vstup do budovy školy v dřívějším čase není možný (nevztahuje se na žáky, kteří navštěvují školní družinu).


 

 


 

VÍTEJTE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019!

 

Vítáme Vás na našich oficiálních stránkách základní školy. Hlavním účelem těchto stránek je informovat rodiče dětí o fungování školy, plánovaných a uskutečněných akcích, důležitých schůzkách apod. Stránky prošly grafickou proměnou, nicméně pro zachování přehlednosti zůstala struktura hlavního menu zachována. 

Pokud budete mít nějaké problémy, obtíže, stížnosti,  dotazy související s výukou, můžete je směrovat prostřednictvím tohoto odkazu  na anonymní Schránku důvěry.

 

Informace pro rodiče dětíkteré  mají problémy se zvládáním základního učiva najdete v kolonce "DĚTI S OBTÍŽNÝM ZVLÁDÁNÍM UČIVA"

 

Seznam pomůcek do 1. třídy

·        aktovka a pouzdro

·        cvičební úbor a cvičební obuv (se světlou podrážkou) + látkový pytlík

·        ručník s poutkem

·        přezůvky

·        trojhranné pastelky

·        trojhranné tužky (č. 2)

·        modelovací hmota – plastelína

·        papírové kapesníky (krabice nebo celé balení)

·        toaletní papír

 

Ostatní pomůcky žáci dostanou ve škole nebo se dohodnete s p. učitelkou

 

při nástupu do školy.

 

 

 

Kontakt

Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace

zs.ckalovova@seznam.cz

Základní škola, Čkalovova 942/2, Ostrava - Poruba, 708 00

UPOZORNĚNÍ:
Telefonní číslo 596 925 473 je v současné době mimo provoz, v případě potřeby volejte 603 449 841, nebo 731 644 724.
Děkujeme za pochopení.

Datová schránka: 8nvh93z

adresa pro evidenci úředních e-mailů:
ZSCka@po-msk.cz

IČO: 64628183

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Shandi-lee, Infomastern, tommy@chau  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode