Škola hrou

 

 

Na den 24. 5. 2018 vyhlašuje ředitelka školy pro žáky 

ZŠ, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace 

ředitelské volno a přerušení provozu školní družiny z organizačních důvodů.

 

V Ostravě-Porubě 24. 4. 2018                  

 

 

                                                                 Mgr. Jiřina Vozná

 

Upozornění pro zákonné zástupce žáků

V souladu se zněním vyhlášky č. 48/2005 Sb. ředitel základní školy umožní žákům vstup a pobyt v budově školy nejméně 20 minut před začátkem vyučování.

Z důvodu zajištění bezpečnosti se škola pro žáky otevře v 7:40 hod;  vstup do budovy školy v dřívějším čase není možný (nevztahuje se na žáky, kteří navštěvují školní družinu).


 

!!!!!!!!!!!!POZOR SOUTĚŽ!!!!!!


 

VÍTEJTE VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018!

 

Vítáme Vás na našich oficiálních stránkách základní školy. Hlavním účelem těchto stránek je informovat rodiče dětí o fungování školy, plánovaných a uskutečněných akcích, důležitých schůzkách apod. Stránky prošly grafickou proměnou, nicméně pro zachování přehlednosti zůstala struktura hlavního menu zachována. 

Pokud budete mít nějaké problémy, obtíže, stížnosti,  dotazy související s výukou, můžete je směrovat prostřednictvím tohoto odkazu  na anonymní Schránku důvěry.

 

Informace pro rodiče dětíkteré  mají problémy se zvládáním základního učiva najdete v kolonce "DĚTI S OBTÍŽNÝM ZVLÁDÁNÍM UČIVA"

 

Seznam pomůcek do 1. třídy

·        aktovka a pouzdro

·        cvičební úbor a cvičební obuv (se světlou podrážkou) + látkový pytlík

·        ručník s poutkem

·        přezůvky

·        trojhranné pastelky

·        trojhranné tužky (č. 2)

·        modelovací hmota – plastelína

·        papírové kapesníky (krabice nebo celé balení)

·        toaletní papír

 

Ostatní pomůcky žáci dostanou ve škole nebo se dohodnete s p. učitelkou

 

při nástupu do školy.

 

 

 

Fotografie použita dle Creative Commons Shandi-lee  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode