Kreativní dílna pro žáky aneb Kdo pracuje, nezlobí

 

V letošním školním roce naše škola uspěla se svou grantovou žádostí v operačním programu

Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášeném Moravskoslezským krajem. S naším projektem „Kreativní dílna pro žáky aneb Kdo pracuje, nezlobí“ jsme se zapojili do oblasti podpory „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“.

 

V rámci projektu budou na naší škole vybudovány kreativní dílny, ve kterých budou u žáků prostřednictvím arteterapie a ergoterapie nacvičovány a rozvíjeny konkrétní rukodělné i sociální dovednosti, nejen v rámci stanoveného učebního plánu, ale i prostřednictvím volnočasových aktivit. Zároveň vznikne na naší škole nový vzdělávací modul v oblasti výtvarné výchovy a pracovního vyučování, který bude po dokončení projektu zapracován do našeho ŠVP.