Průběh projektu

 

projekt „Kreativní dílna pro žáky aneb Kdo pracuje nezlobí“

spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

 

Průběh projektu od 16. 11. 2010 do 31. l. 2011

 

 

       V tomto období proběhlo v měsících říjen, listopad a prosinec školení pedagogických pracovníků v jednotlivých výtvarných technikách – vyučující ocenili možnost naučit se          novým technikám, které pak budou moci využívat při práci se žáky.

      V měsíci listopadu bylo zahájeno ověřování metodických postupů u žáků. Žáci jednotlivých tříd si pod vedením metodiků pro jednotlivé výtvarné techniky zkoušejí osvojit nové dovednosti. Děti tyto činnosti baví, líbí se jim, že si mohou vlastnoručně vyrobit těmito netradičními technikami různé výrobky. Také ohlasy rodičů jsou kladné.

      Kreativní dílna byla dovybavena dalším výtvarným materiálem, pomůckami a  nábytkem.

     V listopadu se uskutečnil workshop s partnerskou školou, na kterém proběhla konzultace nad vypracovanými metodikami a metodickými listy.

    V lednu proběhl workshop se žáky Monty school.

    Pravidelně 1x měsíčně se konal kontrolní den a probíhaly konzultace manažera projektu se zástupcem manažera, uskutečnilo se 5 schůzek realizačního týmu.

    Metodici pro jednotlivé výtvarné techniky dokončují práce na metodikách a pracovních listech.

    Žáci, rodiče žáků i veřejnost jsou průběžně o projektu informováni prostřednictvím 2 nástěnek v prostorách školy a na webových stránkách školy. V měsíci lednu vyšel druhý článek informující o našem projektu v Moravskoslezském deníku.